مزایای استفاده از دان پلت آماده:

1- افزایش قابلیت هضم و جذب مواد نسبت به دان آردی-مش- به واسطه پخت و فشار زیاد .

2- صرفه جویی در وقت مرغدار بواسطه خرید نهاده های مرغداری ازاقصی نقاط کشور لذا با استفاده نمودن از دان پلت ، مرغدار وقت خود را صرف مدیریت ، بهبود و پرورش گله می نماید.

3- صرفه جویی در هزینه های رایج مانند : برق ، استهلاک کمتر آسیاب و میکسر ، کارگر کمتر و تحریک اشتهای طیور به علت سهم الهضم بودن ، مصرف دان بیشتر در سنین اولیه رشد ، خصوصا در فصول گرم سال در مناطق گرمسیر .

4- بهداشت دان ، که عوامل بیماری زا و ضد تغذیه ای در اثر فشار و حرارت از بین می رود .

5- جلوگیری از انتخاب سلیقه ا ی دان توسط طیور که سبب می شود کلیه اجزای تشکیل دهنده دان خصوصا ریز مغذی ها- ویتامین ، املاح و اسید آمینه – به میزان کافی به مصرف برسد .     کاهش دورریز و اتلاف دان و همچنین بهداشتی بودن دان به علت بسته بندی در گونی های سر بسته و خصوصا در هنگام حمل به سالن مرغداری توسط وسائل نقلیه عمومی

اجرا شده توسط: همیار وردپرس