کنستانتره طیور

گوشتی هیرون

2.5 درصد و 5 درصد

شرکت دریا دشت دانه در راستای نیاز بازار مصرف و تکمیل اهداف صعودی خود و بر اساس دانش روز و بررسی و تحقیقات مداوم بخش علمی٬ تولید کنسانتره طیور گوشتی هیرون ( Hiroun ) در 2.5 و 5 درصد با مرغوبترین مواد اولیه آغاز نموده که شامل ترکیبی مناسب از ویتامین ها٬ مواد معدنی٬ اسیدهای آمینه و سایر افزودنی ها که کلیه نیازهای طیور را برطرف کرده و ضریب تبدیل را کاهش می دهد. از مزیت های برتر کنسانتره های 2.5 و 5 درصد هیرون٬ قیمت تمام شده و زمان تولید دان و همچنین اشتباهات انسانی در خوراک سازی را به دلیل هم اندازه بودن ذرات را بسیار کاهش دهد. در کنسانتره هیرون مخلوط سازی دان بسیار راحت تر صورت گرفته که نتیجه آن ترکیب بالانس شده ای از نظر مواد مغذی به طیور گوشتی می رسد که یکنواختی گله را پدید می آورد

اجرا شده توسط: همیار وردپرس